Blisko dziecka

Dbanie o harmonijny rozwój dziecka w przyjaznym dla niego otoczeniu jest jednym z najważniejszych założeń naszego przedszkola. Podstawą jest dla nas traktowanie dziecka z szacunkiem i uważnością oraz zapewnienie mu stymulujących, optymalnych warunków do jego rozwoju. Wierzymy, że dziecko pragnie i umie się rozwijać, wzrastać, a naszym zadaniem jest stworzenie mu do tego odpowiednich warunków. Dlatego proponujemy naukę przez zabawę, kontakt z rówieśnikami i z naturą. Zapewniamy dużo ruchu i aktywności, odpowiednie odżywianie, podążanie za potrzebami i emocjami dziecka, kształtowanie wartości, jasnych reguł i zasad. Dbamy o naukę samodzielności, współpracy, uważności i rozwiązywania problemów. Stałym elementem naszego przedszkola jest rozmowa i obecność oraz akceptacja każdego dziecka ze strony pracowników. Przedszkole daje również przestrzeń na odpoczynek oraz naturalną swobodną zabawę, każdego dnia.

Blisko natury

Pielęgnowanie więzi człowieka z przyrodą poprzez tworzenie warunków do samodzielnej eksploracji otaczającej dziecko przyrody jest jednym z ważniejszych założeń przedszkola. Rozumiemy przez to rozwijanie u dziecka szacunku dla systemu ekologicznego ziemi i naukę życia w zgodzie z naturą i jej rytmem.
Zależy nam na tworzeniu warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości, ale też poznanie norm odnoszących się do środowiska adekwatnych do etapu rozwoju dziecka. Przedszkolaki dużą część czasu spędzają na powietrzu, ucząc się, bawiąc swobodnie, odkrywając, eksperymentując, doświadczając.
Na terenie placówki prowadzimy również inspirujące programy ekologiczne, gdzie przy boku ekspertów rozbudzamy zainteresowania przyrodnicze, promujemy zdrowy styl życia i umożliwiamy dziecku zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu.

Zobacz więcej
2018-06-12T12:58:22+00:00